Birgə İşçi Sənədi olan Şərq Tərəfaşlığı - əsas prioritetlər və nəticələr

Joint staff working document eastern partnership focusing on key priorities and deliverables

Avropa Komissiyası və Avropa Xarici Əlaqələr Xidməti Birgə İşçi Sənədi olan 'Şərq Tərəfaşlığı - əsas prioritetlər və nəticələrə hədəflənmək' adlı sənədi hazırlamışdır.

11/07/2017