Azərbaycan Milli Platforması konfrans təşkil etdi

Azerbaijan national platform organized a conference

Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu, Azərbaycan Milli Platforması Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında aparılan hərtərəfli razılaşma üzrə danışıqlar prosesinə öz töhvəsini vermək və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının qərar qəbəuletmə prosesində içtimai iştirakçılığın artırmaq məqəsədi ilə Konfrans təşkil etmişdir. 

Konfransda, Azərbaycan sivil və siyasi hüquqlar, iqtisadiyyatının ümumi inkişaf meylləri, ətraf müit və iqlim dəyişikliyi, social siyasət və münasibətlər üzrə müzakirə aparılacaq, problemlərin həlli istiqamətləri barədə təkliflər verilmişdir.

Konfrans Niderland Krallığının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən və Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən həyata keçirilən ‘Azərbaycanda İnsan Haqları, Demokratikləşmə və Yaxşı İdarəetmənin Təşviqi’ Proqramı çərçivəsində həyata keçirilmişdir.