Haqqımızda

About

Azərbaycan üzrə Milli Platforma 2009-cu ilin Noyabr ayında təsis edilmişdir və hal-hazırda 60 üzvdən ibarətdir. Milli Platformanın fəaliyyəti Forum səviyyəsində mövcud olan İşçi Qrupların istiqaməti üzrə müəyyən edilir. Platformanın Ali idarəetmə orqanı Ümumi Yığıncaq və icraedici orqanı isə İdarə Heyətidir. İdarə Heyəti İşçi Qrupla üzrə əlaqələndiricilərdən və Forumun ölkə üzrə Platformanı İdarə Heyətində  təmsil edən əlqələndiricisi olmaqla Platformanın əlaqələndiricisindən ibarətdir.  

Əlaqə

Azərbaycan üzrə Əlaqələndirici:

Ziya Quliyev, Hüquq Təşəbbüsləri Mərkəzi

Email: azerbaijan@eap-csf.eu; ziya.guliyev@gmail.com 

Milli Platformanın veb səhifəsi:

www.eap-csf.az

Azərbaycan üzrə İşçi Qrup əlaqələndiriciləri: