Publications

Statements

Events

 • The OSCE will support a training seminar on the judicial application of environmental legislation in civil cases. The event will be organized in co-operation with the Supreme Court’s Justice Academy for some 35 judges dealing with environmental and economic court cases. The training seminar will focus on the disputes arising from the implementation of the Aarhus Convention as well as on compliance with the norms of international environmental agreements.

  The event is part of the Office’s long-standing efforts to assist the host country in bridging the gaps in the national institutional and legal frameworks on the Aarhus Convention.

  22 İyun, 2017― 23 Iyun, 2017

 • Şərq Tərəfdaşlığı Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu, Azərbaycan Milli Platforması Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında aparılan hərtərəfli razılaşma üzrə danışıqlar prosesinə öz töhvəsini vermək və vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarının qərar qəbəuletmə prosesində içtimai iştirakçılığın artırmaq məqəsədi ilə Konfrans təşkil edir.

  Konfransda, Azərbaycan sivil və siyasi hüquqlar, iqtisadiyyatının ümumi inkişaf meylləri, ətraf müit və iqlim dəyişikliyi, social siyasət və münasibətlər üzrə müzakirə aparılacaq, problemlərin həlli istiqamətləri barədə təkliflər veriləcəkdir.

  Nəzərinizə çatdırmaq istərdik ki, bu Konfrans Niderland Krallığının Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilən və Avrasiya Əməkdaşlıq Fondu tərəfindən həyata keçirilən ‘Azərbaycanda İnsan Haqları, Demokratikləşmə və Yaxşı İdarəetmənin Təşviqi’ Proqramı çərçivəsində həyata keçirilir.


  17 July 2017― 17 July 2017

Eurasian Partnership Foundation
Eastern Partnership Civil Society Forum