İşəgötürənlər üçün əlilliklə bağlı maarifləndirilmə təlimatı

Əlillik qlobal ictimai sağlamlıq problemidir və dünya əhalisinin 15%-ni təşkil edən 1 milyarddan çox insan hansısa formada əlilliklə yaşayır. Əlillik insan olmağın bir hissəsidir. Demək olar ki, hamımız həyatımızın bir nöqtəsində müvəqqəti və ya daimi olaraq əlillik yaşayacağıq. Mənfi münasibət, əlçatmaz nəqliyyat və ictimai binalar və məhdud sosial dəstək daxil olmaqla şəxsi və ətraf mühit amilləri insanlarda əlilliyə səbəb olur, çünki bu, serebral iflic, daun sindromu və depressiya kimi sağlamlıq vəziyyəti olan şəxslər, eləcə də şəxsi və ətraf mühit amilləri də daxil olmaqla. Əlilliyi olan insanlar əlilliyi olmayanlara nisbətən daha pis sağlamlıq nəticələri ilə üzləşirlər, təhsilə və iş imkanlarına daha az çıxış əldə edirlər və yoxsulluq içində yaşamaq ehtimalı daha yüksəkdir.

Əlillik həm də insan hüquqları məsələsidir – əlilliyi olan insanlar dünyanın ən çox ayrı-seçkiliyə məruz qalan insanlar arasındadır, tez-tez zorakılıq, qərəz və muxtariyyətin inkarı ilə üzləşirlər, habelə qayğı qarşısında maneələrlə üzləşirlər. Azərbaycan əlilliyi olan insanların cəmiyyətə inteqrasiya edilməsi üçün cəmiyyətdə islahatlar aparmağa çalışan postsovet ölkələrindən biridir. Əlillərin (ƏS) əmək hüquqlarının təmin edilməsi də bu istiqamətdə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Beləliklə, bu vəsaitin məqsədi əlilliyi olan şəxslərin məşğulluğunu artırmaq üçün işəgötürənləri maarifləndirməkdir. Əlillərin məşğulluğu inkişaf etsə də, bəzi problemlər hələ də mövcuddur.

Bu təlimat işəgötürənlərə əlillik və əlillər haqqında məlumatlılığını artırmaqla kömək etməyə çalışır. Bu təlimat əlilliyin təsvirini, əlilliyə tibbi və sosial yanaşmaları və dörd müxtəlif əlillik kateqoriyasını özündə ehtiva edir.

Təlimata, həmçinin hər bir əlillik kateqoriyası haqqında ətraflı məlumat, işəgötürənlər üçün işə götürmək və iş zamanı onlara dəstək olmaq üçün tövsiyələr daxildir.


Paylaş