Yenilənən enerji mənbələrinin inkişafında ekoloji yanaşmanın tətbiqi

Layihənin adı: Yenilənən enerji mənbələrinin inkişafında ekoloji yanaşmanın tətbiqi
Layihəınin müddəti : 3 ay
Ərizəçinin adı: Himayət Rizvanqızı

 

Layihənin məqsəd və vəzifələri:

Ümumi məqsəd: 
-    Yenilənən enerji mənbələrinin inkişafında ekoloji yanaşmanın tətbiqinin genişləndiriməsinə yardım etmək.

  Xüsusi məqsədlər: 
-    Azərbaycanda  yenilənən enerji mənbələrinin inkişafında ekoloji yanaşmanın tətbiqi vəziyyətini  qiymətləndirmək;
-    Enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi prosesinin  sürətləndirilməsinə təkan vermək. 
-    Diversifikasiya prosesinin ətraf mühitə və sosial vəziyyətə  təsirlərinin resionallaşdirılmasına yardım göstərmək.
-    Ölkənin  enerji təhlükəsizliyi və enerji səmərəliliyi siyasətinin anlaşılması səviyyəsini yüksəltmək.
-    Ekoloji problemlərlə bağlı məlumatlılığın artırılmasına  tövhə vermək.

 

Layihənin nəticələri:          
Əldə olunan nəticələr aşağıdakılardır:
-    Yenilənən enerji  mənbələrinin inkişafı prosesində ekoloji yanaşmanın tətbiqi güclənib və bu prosesdə ictimai iştirakçılıq artıb;
-  Bərpa olunan  enerji mənbələrinin inkişafı istiqamətində hökümətin siyasəti, həyata keçirilən praktik tədbirlərı, plan və perspektivlər,  yaranmış ekoloji problemlər, ətraf mühit və sosial təsirlərin nəzərə alınmasına  müsbət və ya mənfi təsir edən tendensiyaları, yenilənən enerji  mənbələrindən istifadə prosesində ekoloji yanaşmanın tətbiqi  sahəsində mövcud  vəziyyəti, bu proseslərdə içtimai iştirakçılıq məsələləri və s. kimi mövzular ictimai  müzakirə mövzusuna çevrilib;
-    Yenilənən enerji mənbələrinin inkişafında ekoloji yanaşmanın tətbiqi vəziyyəti haqqında  ictimayətdə  aydın təşəvvür formalaşıb;
-    Enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi prosesinin  sürətləndirilməsinə ictimai dəstək təşkil edilib; 
-    Diversifikasiya prosesinin ətraf mühitə və sosial vəziyyətə  təsirlərinin resionallaşdirılmasına yardım göstərilib;
-    Yenilənən enerji mənbələrinindən istifadə, bu sahədəki problemlər  və perspektivlər  barədə ictimai rəy qərar qəbul edənlərə  çatdırılıb; 
-    İctimaiyyət ölkənin  enerji təhlükəsizliyi və enerji səmərəliliyi siyasətini daha  yaxşı anlayıb; 
-    Bu sahədə şəffaflıq artıb; 
-    İnsanların, yenilənən enerji mənbələri, ölkənin bu sahədəki potensialı, yaranan və yarana biləcək ekoloji problemlərlə bağlı məlumatlılığı daha da  artıb;
-   Cəmiyyətin  yenilənən enerji mənbələrinin inkişafında ekoloji yanaşmanın tətbiqinin  gücləndirilməsi  və bu prosesdə ictimayyətin  iştirakçılığının artması  üzrə hökümətdən tələbi yüksəlib;


Paylaş