Azərbaycanda COVID-19-un iqtisadiyyata  təsirlərinin qiymətləndirilməsi  və post-pandemiya dövrü üçün siyasət təkliflərinin hazırlanması

Layihənin adı: Azərbaycanda COVID-19-un iqtisadiyyata  təsirlərinin qiymətləndirilməsi  və post-pandemiya dövrü üçün siyasət təkliflərinin hazırlanması (aqrar sektorun bazasında)
Layihəınin müddəti: 3 ay
Ərizəçinin adı: Qalib Bayramov


Layihənin məqsəd və vəzifələri:

Ümumi məqsəd: COVİD -19 pandemiyasının iqtisadiyyata,  xüsusilə də  aqrar sektora təsirinin qiymətləndirilməsi 
 

Xüsusi məqsədlər: 
1) Karantin  rejimində tətbiq olunmuş məhdudiyyətlərin, izolyasiya tədbirlərinin iqtsadiyyatda, xüsusilə də aqrar sektorda məşğulluğa və əhalinin gəlirlərinə təsirlərinin qiymətləndirilməsi; 
2)  Karantin rejimində kənd təsərrüfatında tədarük, təchizat, satış və dəyər zəncirlərində yaranan təsirlərinin ərzaq təhlükəsizliyi və qeyri-neft ixracatı kontekstində qiymətləndirilməsi;
3) Post-pandemiya dövründə qeyri-neft sektorunun və qeyri-neft ixracatının inkişaf perspektivləri üçün siyasət təkliflərinin hazırlanması.

Layihənin nəticələri:

-  Pandemiyanın aqrat sektora təsirlərinin bütün aspektləri (dəyər zəncirləri) hərtərəfli və dərindən araşdırılıb; 
-  Pandemiya dövründə məhdudiyyətlərin kənd təsərrüfatına vurduğu ziyanın təqribi həcmi müəyyənləşdirilib; 
- Post-pandemiya dövründə aqrar sektora dövlət dəstəyinin artırılması və qeyri-neft ixracatının stimullaşdırılması istiqamətlərində siyasət təklifləri hazırlanıb; 
- Əlaqədar dövlət orqanlarında pandemiyanın iqtisadiyyata, xüsusilə də aqrar sektora təsirlərinə dair alternativ dəyərləndirmə sənədi və mövcud problemlərin həllinə dair siyasət sənədi  olub; 
- Araşdirmanın tapıntıları mətbuat vasitəsilə ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılıb. Xarici ölkələrin mütərəqqi təcrübələrinin Azərbaycanda tətbiqinə imkanlar yaranıb; 
- Aqrar sektorda pandemiyadan zərərçəkənlərin mövqeləri və təklifləri  aidiyyəti  orqanlara  çatdırılıb və dövlət siyasətinin həyata keçirilməsində nəzərə alınıb.
 


Paylaş