“COVİD-19” Pandemiyası dövründə hasilat sektorunda əmək qanunvericiliyinə əməl olunması vəziyyətinin qiymətləndirilməsi

Layihənin adı: “COVİD-19” Pandemiyası dövründə hasilat sektorunda əmək qanunvericiliyinə əməl olunması vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və işçilərin pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsi üçün hüquqi yardım dəstəyi.
Layihəınin müddəti: 1 sentyabr – 25 noyabr 2020
Ərizəçinin adı: Həmid Xəlilov 

 

Layihənin məqsəd və vəzifələri: 
Ümumi məqsədlər 

•    COVİD-19-pandemiyası ilə əlaqadar ölkədə elan olunmuş karantin dövründə əmək qanunvericiliyinin icra vəziyyətinin qiymətləndirilməsi;
•    Keyfiyyətli hüquqi yardıma əlçatanlığın təmin edilməsi, işçilərin   qanuni hüquq və maraqlarının daha səmərli müdafiəsinin təşkil edilməsi üçün hüquqi yardımların göstərilməsi yolu ilə pozulmuş hüquqlarının bərpası üçün müraciətlərin təşviqi, hüquq sistemi və qanunun aliliyi prinsipinin bərqərar olmasına dəstək verilməsi.

 

Layihənin nəticələri: Layihənin  nəticələrinin aşağıdakı meyarlar üzrə qiymətlənidirilib.
- Hüquqi yardım və məsləhət alanların sayı azı 100 nəfər.

- Hasilat sektorunada əmək qanunuvericiliyinə əməl olunmasının vəziyyəti  haqqında qiymətləndirmə sənədinin hazırlanması.
 


Paylaş